Všeobecné obchodné podmienky

 

1. Vymedzenie pojmov
 

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim Milan Peciar-PEMAL, Vnútorná okružná 61/18, 945 01 Komárno, IČO: 11715022, DIČ: 1020366017, IČ DPH:SK1020366017 (ďalej len prevádzkovateľ), uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodného domu www.ochrannepomockypemal.sk (ďalej len obchod).

Kupujúcim sa rozumie  fyzická, alebo právnická osoba, ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovej cene objednávky, spracované systémom obchodu.

Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.
 

2. Spôsob dopravy
 

• Dobierka (Slovenská pošta)
Tovar bude dodaný v správnom druhu a množstve na základe objednávky zákazníka, v dohodnutej cene a príslušne zabalený,s faktúrou a návodom na požitie. Tovar bude doručený, resp. odoslaný v najkratšej možnej lehote.
 

3. Cena za dodanie tovaru
 

• Doručenie tovaru Slovenskou poštou je 4 EUR.
• Za doručenie objednávky s adresou doručenia mimo územia SR účtujeme poplatok podľa aktuálneho cenníka vybraného prepravcu. O cene prepravy je zákazník informovaný pred odoslaním e-mailom.
 

4. Termín dodania
 

• Tovar, ktorý ste si u nás objednali, Vám bude doručený do piatich pracovných dní. Ak tovar náhodou nie je na sklade, bude odoslaný ihneď po obdržaní na sklad. Objednaný tovar je možné, po telefonickom dohovore, prebrať v predajni na Trstinová 13, 945 01 Komárno.
 

5. Podporované spôsoby platby
 

• Prevodný príkaz
o Predfaktúru kupujúci uhradí prevodom zo svojho účtu na účet prevádzkovateľa a ako variabilný symbol uvedie číslo objednávky. Pri prevode platby zo zahraničia hradí všetky bankové poplatky zákazník. V prípade platby prevodným príkazom je splatnosť ceny okamžitá. Objednávka sa stáva pre predávajúceho záväznou až po obdržaní platby, pokiaľ sa obidve strany nedohodli inak.
 

• Vkladom na účet
o Kupujúci na základe predfaktúry vloží požadovanú sumu na účet predávajúceho. Do účelu platy uvedie číslo predfaktúry. V prípade platby vkladom na účet je splatnosť ceny okamžitá. Objednávka sa stáva pre predávajúceho záväznou až po obdržaní platby, pokiaľ sa obidve strany nedohodli inak.
 

• Dobierkou
o Cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí až pri jeho prevzatí na pošte.
 

• V hotovosti
o Cenu za objednaný tovar zaplatí kupujúci v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru od predávajúceho.
 

6. Ochrana osobných údajov
 

Kupujúci vyhlasuje,že svoje osobné údaje poskytuje dobrovoľne pre korektné plnenie objednávky.
Predávajúci vyhlasuje,že neposkytne osobné údaje kupujúceho tretej osobe,okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru,alebo služieb,a zároveň okrem prípadov vyplývajúcich z týchto všeobecných obchodných podmienok.
Predávajúci vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje spracováva výhradne v súlade so zákonom č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajom v znení neskorších predpisov.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zasielať informácie o novinkách a akciách jeho e-shopu. Toto právo vzniká momentom objednávky tovaru, alebo služieb.
Kupujúci má právo kedykoľvek bezplatne požiadať predávajúceho, aby jeho osobné údaje vymazal z databázy.
 

7. Stornovanie objednávky
 

V zmysle § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.) má spotrebiteľ právo vrátiť tovar bez udania dvôvodu do 7 pracovných dní.
Kupujúci je oprávnený stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu do 12 hodín od jej odoslania. Kupujúci môže objednávku stornovať telefonicky 0915 200 054,0905 385 798 ,alebo e-mailom na adresu pemal.p@azet.sk
Vrátiť tovar už po prevzatí a zaplatení sa môže len v prípade nepoužitého tovaru a tovaru bez firemného loga zákazníka. Storno objednávky zo strany Milan Peciar-PEMAL  je možné v prípade, že objednaný tovar nie je možné doručiť z dôvodu, že sa nevyrába, nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena zo strany dodávateľa tovaru. V každom prípade bude predávajúci zákazníka informovať telefonicky za účelom dohody o ďalšom postupe a prípadne vráti zaplatené peniaze zákazníkovi, pokiaľ ten už tak vykonal.
Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru, avšak tovar musí byť nenosený, nepoškodený, nesmie javiť známky používania a musí byť bez loga, prípadne výšivky a v pôvodnom obale. Tovar je potrebné do uvedenej lehoty doručiť na adresu sídla spoločnosti s krátkou žiadosťou a kópiu faktúry formou balíka. Tovar vrátený na dobierku nebude akceptovaný (prebraný). V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru, bude kupujúcemu vrátená celá suma prevodom na účet kupujúceho resp. poštovou poukážkou, bez poštovného a balného, príp. vrátený tovar bude vymenený za iný na základe dohody s kupujúcim.